Advocatenkantoor Ester - Tarieven - Tarieven

Tarieven

Het eerste half uur is altijd gratis. Dit eerste half uur is bedoeld om met u een oriënterend gesprek te voeren; waar gaat de zaak over, wat is het doel en zijn wij daarvoor het geschikte kantoor.

Standaardtarief

Door een efficiënte werkwijze en minimale overheadkosten kan een concurrerend tarief worden aangeboden. Het uurtarief bedraagt € 200,00 (prijspeil 2018), exclusief BTW en 6 % kantooronkosten. Afhankelijk van het belang van de zaak en van de spoedeisendheid kan van dit bedrag worden afgeweken. Voor particulieren hanteren wij een gereduceerd uurtarief.

Afwijkende prijsafspraken

Op verzoek zijn ook afwijkende prijsafspraken mogelijk, zoals een vaste prijs, fixed fee met fee cap of een succes fee. Een no cure, no pay-afspraak is in de advocatuur niet toegestaan.

Voor screening van een overeenkomst of algemene voorwaarden hanteren wij een vast tarief van € 500,- ex btw en kantooronkosten. Daarin zijn begrepen:
- een gesprek waarin doel, achtergrond en wensen worden besproken;
- toetsing van de overeenkomst of voorwaarden; en
- een advies.

Rechtsbijstandverzekering en vrije advocaatkeuze

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan staat er in de polis dat de rechtsbijstand in natura geleverd wordt. De verzekeraar wil uiteraard dat de jurist in loondienst u bijstaat.

Als een procedure gevoerd moet worden, heeft u echter een vrije advocaatkeuze. Hierbij hoeft het niet per se te gaan om procedures waarbij u verplicht een advocaat in de arm moet nemen; ook bij zaken voor de kantonrechter geldt de vrije advocaatkeuze. De advocaatkosten moeten dan door de verzekeraar betaald worden.

Ook bij een buitengerechtelijk traject en/of bij advisering, kan de rechtsbijstandverzekering besluiten de kosten vergoeden.

U bent dus niet gehouden aan de jurist in loondienst van de verzekeraar. De kosten van deze externe advocaat moeten door de verzekeraar betaald worden en mogen dus niet voor rekening komen van de verzekerde. Heeft u hierover nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Neem voor vragen vrijblijvend contact met ons op: 0252 - 348 821.

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer