Advocatenkantoor Ester - Home - Uw advocaat voor Hillegom, Bollenstreek en Haarlemmermeer

Home

Dec 20, 2016

Tijdelijke verhuur en huurbescherming


De dagelijkse praktijk laat zien dat het huurrecht een ingewikkeld recht is. Zowel ten aanzien van woonruimte als bedrijfsruimte is er sprake van een groot aantal verschillende regels. Met name de behoefte aan huur(prijs)bescherming van de huurder heeft geleid tot veelal dwingendrechtelijke bepalingen in het huurrecht.

Categorie: Uit de praktijk
Ingezonden door: Paul

De dagelijkse praktijk laat zien dat het huurrecht een ingewikkeld recht is. Zowel ten aanzien van woonruimte als bedrijfsruimte is er sprake van een groot aantal verschillende regels. Met name de behoefte aan huur(prijs)bescherming van de huurder heeft geleid tot veelal dwingendrechtelijke bepalingen in het huurrecht.

Als gevolg daarvan geniet de huurder bijna altijd huurbescherming, ongeacht of de huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan. Met ingang van 1 juli 2016 is daarin verandering gekomen door invoering van de 'Wet doorstroming huurmarkt 2015': een huurovereenkomst voor een zelfstandige woonruimte kan nu ook tijdelijk worden aangegaan voor de duur van maximaal twee jaar, zonder dat de huurder na afloop aanspraak heeft op huurbescherming. Voor een onzelfstandige woning is die termijn zelfs maximaal vijf jaar.

De huur eindigt na het verstrijken van de overeengekomen periode van rechtswege. Een opzegging is daarvoor niet nodig. Wel dient tijdig, dat wil zeggen maximaal drie en minimaal één maand voor het einde van de huur, een kennisgeving over het aflopen van de huurovereenkomst aan de huurder verzonden te worden. Opzeggingsgronden hoeven daarbij dus niet vermeld te worden, de enkele kennisgeving volstaat om de overeenkomst te beëindigen. Daarbij is behoedzaamheid op zijn plaats: als die kennisgeving ontbreekt, wordt de huurovereenkomst van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Daardoor zijn de gebruikelijke bepalingen weer van toepassing, inclusief de daarbij behorende huurbescherming.


Daarnaast mag slechts éénmaal een tijdelijk huurovereenkomst aangeboden worden aan dezelfde huurder voor dezelfde woning. Elk opvolgende overeenkomst wordt beschouwd als een verlenging voor onbepaalde tijd, wederom met inbegrip van de daarbij behorende huurbescherming.

Bijzondere vermelding verdient nog dat voorheen de huurder tot zes maanden na het ingaan van het huurovereenkomst de redelijkheid van de aanvangshuurprijs kon laten toetsen door de huurcommissie. Onder de nieuwe regeling kan de huurder deze tot zes maanden na afloop van de tijdelijk huurovereenkomst laten toetsen.

De nieuwe wettelijke regeling geldt niet voor huurovereenkomsten die zijn aangegaan voor 1 juli 2016 en niet voor woningcorporaties (behoudens verhuur aan specifiek bepaalde groepen).

artikel_naam: 

Onze Expertises

Bouwrecht

Advocatenkantoor Ester is thuis op het terrein van het bouwrecht. Niet alleen bij de grote bouwprojecten, maar ook bij de kleinere. Of het nu een groot of klein werk betreft,....

Huurrecht

De dagelijkse praktijk laat zien dat het huurrecht een ingewikkeld recht is. Er gelden verschillende regelingen voor verschillende vormen van huur. Zo gelden er andere regels voor...

Contractenrecht

Iedereen heeft dagelijks te maken met het sluiten van contracten, zowel ondernemingen als particulieren. Of u nu een overeenkomst met een afnemer of leverancier sluit, of een brood bij de bakker koopt.

Wanneer iedereen ....

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer