Advocatenkantoor Ester - Huurrecht - Juridisch Advies Huurrechten Bel ons voor informatie

Huurrecht

De dagelijkse praktijk laat zien dat het huurrecht een ingewikkeld recht is. Er gelden verschillende regelingen voor verschillende vormen van huur. Zo gelden er andere regels voor het huren van woonruimte, dan voor het huren van een woonboot of bedrijfsruimte, waarbij de ene bedrijfsruimte weer aan een ander regime is onderworpen dan de andere.

Zowel ten aanzien van woonruimte als bedrijfsruimte is er sprake van een groot aantal verschillende regels. Bijvoorbeeld op het gebied van huurtarieven en servicekosten, de looptijd, de mogelijkheden tot verlenging en opzegging ervan, het onderhoud en renovatie enz.

Daar komt bij dat met name de behoefte aan huur(prijs)bescherming van de huurder heeft geleid tot veelal dwingendrechtelijke bepalingen in het huurrecht. Ook hier is weer onderscheid te maken: sommige bepalingen zijn dwingend voorgeschreven ten gunste van de huurder, andere weer voor beide partijen.

Al met al een ingewikkeld rechtsgebied. Met een goede advisering kunnen dan ook veel problemen voorkomen worden.

Hierbij kunt u denken aan:
- begeleiding verhuur
- opstellen van huurovereenkomsten
- gebreken(regeling)
- opschorting/huurinhouding
- huurprijsprocedures
- indeplaatsstelling
- beëindigen huurrelatie
- vorderen van huurachterstand
- ontbinding huurovereenkomst en
- ontruiming.

Advocatenkantoor Ester beschikt  over een ruime ervaring op het gebied van adviseren en procederen in het huurrecht.

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer