Advocatenkantoor Ester - Contractenrecht - Juridisch Advies Contractenrecht

Contractenrecht

Iedereen heeft dagelijks te maken met het sluiten van contracten, zowel ondernemingen als particulieren. Of u nu een overeenkomst met een afnemer of leverancier sluit, of een brood bij de bakker koopt.

Wanneer iedereen zich aan de afspraken houdt, is er geen enkel probleem. We leven echter niet in een ideale wereld; het enkele vertrouwen dat een afspraak zal worden nageleefd, is in de huidige maatschappij onvoldoende basis om zaken te doen.

Geregeld komt het voor dat één (of beide) van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of dat er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken. Daarnaast zien wij (te) vaak dat een contract onvolledige bepalingen bevat, of een bepaald onderwerp juist niet regelt. Ook kan er verschil van mening bestaan over de wijze van nakoming, gebondenheid, of kan het gebeuren dat één van de partijen de gemaakte afspraken betwist.

Het gevolg is vaak het zelfde: het einde van goede relatie en vaak langdurige en kostbare procedures. Niet alles is te voorkomen, maar een groot aantal van deze geschillen kunt u voorkomen door een goed contract te laten maken en, als het dan toch mis gaat, u vroegtijdig te laten adviseren.

U kunt hierbij denken aan:
- algemene voorwaarden;
- contractenrecht;
- koopovereenkomsten;
- onrechtmatige daad;
- schade en aansprakelijkheid;
- toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst (ook wel wanprestatie genoemd);
- verbintenissenrecht.

Daarnaast wordt  veel meer dan vroeger zaken gedaan in en met het buitenland. Wat te doen als een buitenlandse klant uw factuur niet betaalt voor een levering in het buitenland? Hoe bewerkstelligt u dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn en, mocht er een geschil ontstaan, dat u dat in Nederland en volgens het Nederlandse recht kan oplossen?

Door middel van het internationaal privaatrecht wordt in een internationale situatie uitgemaakt welke wetgeving van welk land toepasselijk is, welke rechtbank van welk land bevoegd is en hoe andere landen die rechterlijke uitspraak eventueel zullen erkennen en uitvoeren. Advocatenkantoor Ester weet hoe deze regels moeten worden toegepast, hoe zij doorwerken in nationaal recht en hoe zij naast het geldende nationale recht kunnen worden gebruikt.

Advocatenkantoor Ester houdt zich uitsluitend met het civiele recht bezig, zowel in de nationale als de internationale praktijk. Zowel advisering, voorkoming van geschillen als procederen behoort tot onze dagelijkse praktijk.

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer