Advocatenkantoor Ester - Bouwrecht - Advocaat Bouwrechten Gespecialiseerd in Bouwrecht

Bouwrecht

Advocatenkantoor Ester is thuis op het terrein van het bouwrecht. Niet alleen bij de grote bouwprojecten, maar ook bij de kleinere. Of het nu een groot of klein werk betreft, de belangen en investeringen zijn vaak groot. Een ervaren advocaat kan daarbij het verschil maken tussen winst en verlies. Wij staan aannemers, onderaannemers en opdrachtgevers bij, waardoor het geschil vanuit verschillende invalshoeken beoordeeld kan worden.

Omdat het civiele bouwrecht in onze praktijk een steeds grotere rol speelt, heeft mr. Ester zich de afgelopen jaren hierin verder gespecialiseerd. Mr. Ester heeft op dat rechtsgebied ruime ervaring die varieert van aanneemovereenkomsten tot geschillen omtrent meer- en minderwerk en van turn key overeenkomsten voor hele fabrieken tot een eenvoudige aanbouw.

U kunt hierbij denken aan:
- algemene voorwaarden (zoals UAV 1989, UAV 2012 en UAV-GC 2005);
- (onder-)aannemingsovereenkomsten;
- aansprakelijkheid voor gebreken;
- toerekenbare tekortkoming;
- bouwtijdoverschrijding en – verlenging;
- meer- en minderwerk;
- verrekenbare hoeveelheden;
- kostenverhogende omstandigheden;
- waarschuwingsplicht.

Gezien de verschillende cliënten kan het geschil vanuit verschillende perspectieven beoordeeld worden Mr. Ester heeft een ruime ervaring met procederen in het bouwrecht, zowel bij de Rechtbank als bij de verschillende (internationale) arbitrage-instituten, is met de verschillende regelgeving en de praktische bijzonderheden vertrouwd.

Advocatenkantoor Ester adviseert u graag over alle civielrechtelijke aspecten die van belang zijn bij de voorbereiding en uitvoering van grote en kleinere bouwprojecten.

 

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer